René Nauta

Er gaat voor mij geen dag voorbij zonder naar diersporen, en zeker prenten, te kijken. Alleen al de wandelingen met onze hond maken dat ik veel buiten ben en elke keer kom ik prenten tegen. Door mijn werk kom ik natuurlijk ook veel buiten en altijd en overal zijn er prenten te vinden. Een das, een ree, een scharrelende zwarte kraai of een stappende reiger.

In het buitenland verandert die wereld ineens weer en kruisen bruine beer, aardvarken, eland of lynx mijn pad. Al wandelend ‘zie’ ik ze lopen. Soms volg ik ze, soms stop ik om naar details te kijken, of omdat ik moet puzzelen wie er in vredesnaam heeft gelopen. Een andere keer kom ik terug om de prent na te tekenen of er een gipsafdruk van te maken. In de jaren heb ik duizenden foto’s van prenten verzameld en een veelvoud daarvan heb ik bekeken zonder er een foto van te maken. En het blijft leuk en interessant. Elke keer opnieuw.

Diersporen en zeker prenten verrijken mijn leven en mijn beleving van de natuur. Ze nemen mij mee in de dierenwereld met al die verhalen om mij heen. Het staat al in het Bushcraft Handboek dat ik met Beke maakte, maar ik zeg het hier nog een keer: buiten ben je nooit alleen!

In 2012 werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan de 1e CyberTracker evaluation in Europa (Engeland). Vanaf dat moment organiseer ik ‘evals’ in Nederland en haalde in 2014 mijn 100% op een Specialist. Vanaf dat moment ben ik opgeleid om zelf evals af te gaan nemen. Als onderdeel van dat traject heb ik evals gevolgd- en helpen organiseren in Duitsland, Engeland, Spanje en de VS. Het was niet alleen een reis naar- en door al die landen, maar ook een reis door de sporenwereld zelf. Geweldig. In maart 2018 heb ik mijn ‘evaluatorship’ gehaald en neem ik zelf evals af. Daarnaast heb ik een tracker/trailer III certificaat gehaald.

Aaldrik Pot

De natuurlijke wereld is voor mij als natuurschrijver een dagelijkse bron van plezier en inspiratie. Van jongs af aan ben ik het liefste buiten en kijk ik graag naar dieren met een vacht of veren. Ik ben opgegroeid aan de kust van Groningen en heb daardoor een stevige band met de zilte natuur. Later werden ruige berglandschappen mijn tweede thuis al ben ik tegenwoordig ook veel in bosrijkere streken te vinden.

Zo’n twintig jaar geleden raakte ik in de ban van het zoeken naar diersporen en ontdekte ook hun ‘verhalende kracht’. Op een vogelreis in Oost- Polen wees een gids me de sporen van een wolf, das en edelhert en dat op nog geen tien vierkante meter. Niet veel later ging ik als boswachter van Staatsbosbeheer eens mee met een dierspoorexcursie van Annemarie van Diepenbeek en zij wakkerde het vuurtje écht aan. Vanaf dat moment is het zoeken naar, interpreteren van en vertellen over diersporen niet meer weg te denken uit mijn dagelijkse leven.
Via René en Beke kwam ik aantal jaren geleden in aanraking met CyberTracker en haalde twee keer een Specialist Level III-certificaat. Het heeft mij, hoewel ik al meer dan vijftien jaar bezig was met diersporen, een enorme verdieping gebracht.

Ook probeer ik de waarde van diersporen in ecologisch onderzoek meer onder de aandacht te brengen bij biologen, ecologen en andere natuuronderzoekers. Zelf kijk ik onder meer intensief naar het voorkomen en de ecologie van das, vos, ree, otter en boommarter. Ook roofvogels, raaf, bosuil én scholekster hebben mijn bijzondere interesse. Prenten maken het werk niet alleen makkelijker maar ook leuker.

Ik vind het zoals gezegd ook belangrijk om mijn kennis te delen in de hoop dat andere mensen het op hun beurt weer verspreiden. Op www.natuurspoor.com doe ik regelmatig verslag van grote en kleine avonturen in binnen- en buitenland. In februari verschijnt  het natuurdagboek De onsterfelijke nachtegalen dat ik schreef samen met Barbara de Beaufort.